Wat heeft dit gekost in 2017?

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

€ 59.639

De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

Bedragen

Voordeel/nadeel

Toelichting

€ 60.964

Voordeel

In 2017 zijn er meer begrafenissen geweest. Tevens zijn er meer mensen die kiezen voor verlenging van de grafrechten dan vooraf is ingeschat.  

€ -1.325

Nadeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.