Algemeen

+ = voordeel, - = nadeel

Omschrijving programma 0

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling onderzoeksbudget Rekenkamer

47.000

Griffie

Griffie

Budgetoverheveling ondersteuningsbudget Griffie tbv nieuwe raad

28.000

Griffie

Griffie

Budgetoverheveling overgang naar Oracle 12

50.000

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

Budgetoverheveling project digitaal archiveren

40.000

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

Budgetoverheveling budget onderzoek herhuisvesting gemeentehuis

25.000

A.B.L. de Jonge

Bedrijfsvoering

Totaal Programma 0

190.000

Omschrijving programma 1

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Geen overhevelingen

Totaal Programma 1 (geen overhevelingen)

0

Omschrijving programma 2

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling fietspad DrontenSwifterbant

5.444

P. van Bergen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Totaal Programma 2

5.444

Omschrijving programma 3

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling economische ontwikkeling Oostkant

29.000

A. van Amerongen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Budgetoverheveling Sociaal Economische Visie

150.000

A.B.L. de Jonge

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Budgetoverheveling Meerpaalplein

40.000

A.B.L. de Jonge

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Budgetoverheveling actieplan centrum (vitale centra)

30.000

A.B.L. de Jonge

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Budgetoverheveling internet buitengebied

70.000

A.B.L. de Jonge

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Totaal Programma 3

319.000

Omschrijving programma 4

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Geen overhevelingen

Totaal Programma 4 (geen overhevelingen)

0

Omschrijving programma 5

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling Maatschappelijk Fonds

20.000

A. van Amerongen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling projectbegeleiding nieuwbouw Overboord

127.246

A. van Amerongen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme

9.000

A. van Amerongen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Budgetoverheveling voorzieningenniveau Swifterbant

400.000

P. van Bergen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Totaal Programma 5

556.246

Omschrijving programma 6

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling faciliteitenbesluit

381.126

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling opvang asielzoekers

578.075

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling maatschappelijke begeleiding

136.252

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling meldcode kindermishandeling

10.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling pilot AZC jeugd en gezinscoach

13.200

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling mantelzorgcompliment

75.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling inkomensregelingen Klijnsmagelden

79.037

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling versterking algemene voorzieningen WMO

75.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling inhuur Sociaal domein

190.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling Woonstart, Opvang en Beschermd wonen

51.103

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling project Transitie Participatiewet

6.933

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling TaalWerk Trajecten voor Statushouders

17.500

P. van Bergen

Sociaal Domein

Budgetoverheveling ESF-subsidie Arbeidskansen & Flevoland II (WWB Werkdeel) budgettair neutraal

0

P. van Bergen

Sociaal Domein

Totaal Programma 6

1.613.226

Omschrijving programma 7

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling Gezond in de Stad

101.792

P. van Bergen

Sociaal Domein

Totaal Programma 7

101.792

Omschrijving programma 8

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Budgetoverheveling invoering Omgevingswet

24.000

P. van Bergen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Budgetoverheveling recreatieve voorzieningen Hanzekwartier

75.000

A. van Amerongen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Totaal Programma 8

99.000

Totale budgetoverhevelingen Jaarstukken 2017

2.884.708

Budgetoverhevelingen Voortgangsrapportage 2017

260.000

Budgetoverhevelingen Slotrapportage 2017

1.400.000

Totale budgetoverhevelingen in 2017

4.544.708