Algemeen

Gemeente Dronten

(bedragen x 1.000)

FINANCIELE POSITIE

W

BG

BG na wijz.

W

STRUCTUREEL EVENWICHT

2016

2017

2017

2017

TOTAAL

totaal baten

abs

102.320

104.811

105.336

122.335

totaal lasten

abs

-105.612

-108.819

-111.561

-105.008

resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

-3.292

-4.008

-6.225

17.327

onttrekking reserves (baten)

abs

47.512

1.154

9.215

10.296

dotatie reserves (lasten)

abs

-47.743

-408

-6.239

-6.559

resultaat reserves

abs

-231

746

2.976

3.737

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

149.832

105.965

114.551

132.631

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-153.355

-109.227

-117.800

-111.567

totaal resultaat (na mutatie reserves)

abs

-3.523

-3.262

-3.249

21.064

INCIDENTEEL

totaal baten

abs

5.135

412

3.503

22.962

totaal lasten

abs

-11.480

-4.202

-10.329

-10.509

incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

-6.345

-3.790

-6.826

12.453

onttrekking uit incidenteel reserves (baten)

abs

232

199

1.839

2.811

dotatie aan incidenteel reserves (lasten)

abs

0

0

-418

-469

incidenteel resultaat reserves

abs

232

199

1.421

2.342

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

5.135

412

3.085

22.493

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-11.248

-4.003

-8.490

-7.698

totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)

abs

-6.113

-3.591

-5.405

14.795

STRUCTUREEL

totaal baten

abs

97.185

104.400

101.833

99.373

totaal lasten

abs

-94.132

-104.617

-101.232

-94.499

structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

3.053

-218

601

4.874

onttrekking reserves (baten)

abs

47.280

955

7.376

7.485

dotatie reserves (lasten)

abs

-47.743

-408

-5.821

-6.090

structureel resultaat reserves

abs

-463

547

1.555

1.395

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

49.442

103.992

96.012

93.283

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-46.852

-103.663

-93.856

-87.014

totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)

abs

2.590

329

2.156

6.269

Structurele exploitatie ruimte (BBV)

%

3,0

2,1

2,2

2,0